Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.

Op uitvoerend niveau zijn er drie clusters van processen:

 

1. Gebruiksbeheer  

De processen in dit cluster hebben een optimale en continue ondersteuning van de bedrijfsprocessen tot doel. De processen in gebruiksbeheer richten zich op ondersteuning van de gebruikers in het gebruik van de informatievoorziening, operationele aansturing van de IT-leverancier en de bewaking van de operationele gegevenshuishouding. Centrale vraag bij gebruiksbeheer: wordt de operationele informatievoorziening goed gebruikt en goed aangestuurd?

 

2. Functionaliteitenbeheer

De processen in het cluster functionaliteitenbeheer hebben tot doel om wijzigingen in de informatievoorziening vorm te geven en te (laten) realiseren. Centrale vraag bij functionaliteitenbeheer: hoe gaat de gewijzigde informatievoorziening er uit zien?

 

3. Verbindende processen op uitvoerend niveau

Het doel van de processen in dit cluster is besluitvorming over welke veranderingen in de informatievoorziening moeten worden aangebracht en het feitelijk doorvoeren van die veranderingen in de informatievoorziening in de gebruikersorganisatie. Centrale vraag bij de verbindende processen op uitvoerend niveau: waarom en hoe veranderen we de informatievoorziening?

 

Cluster van processen op sturend niveau

Overkoepelend - boven de uitvoerende processen - bevinden zich de sturende processen. Deze vormen de brug tussen het richtinggevende niveau en de uitvoerende processen. De processen op sturend niveau verzorgen een integrale sturing van de uitvoering van de informatievoorziening. Vanuit het oogpunt van planning, kosteneffectiviteit, behoeften, contracten en service levels vindt aansturing plaats op de beheerwerkzaamheden, onderhouds- en vernieuwingsprocessen en de verbindende processen. Centrale vraag bij de sturende processen: hoe sturen we de informatievoorziening?

 

Op richtinggevend niveau zijn er ook drie procesclusters. Deze procesclusters houden zich bezig met de vormgeving van het beleid ten aanzien van de informatievoorziening en de organisaties die daarbij betrokken zijn.

1. Opstellen informatiestrategie

Het doel van de processen in het cluster opstellen informatiestrategie is het vertalen van ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen en de omgeving van de organisatie en de technologie, naar een visie op de inhoud van de informatievoorziening in de toekomst. Centrale vraag bij de processen opstellen informatiestrategie: hoe gaat de informatievoorziening er op (middel)lange termijn uitzien?

 

2. Opstellen IV-organisatiestrategie

De processen in dit cluster richten zich op het afstemmen van communicatie, sturing, structurering en werkwijze van alle partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de informatievoorziening. Centrale vraag bij de processen opstellen IV-organisatiestrategie: hoe wordt de sturing van de informatievoorziening georganiseerd?

 

3. Verbindende processen op richtinggevend niveau

Het doel van de verbindende processen op richtinggevend niveau is het realiseren van afstemming tussen alle partijen en alle plannen op de diverse deelgebieden van de informatievoorziening. Centrale vraag bij dit procescluster: hoe acteren we gezamenlijk?

 

BiSL is een model dat ten doel heeft operationeel functioneel beheer en informatiemanagement, gezamenlijk business informatiemanagement genoemd, te professionaliseren. Niet alleen binnen een organisatie, maar ook als uniformerende factor tussen verschillende organisaties. BiSL bestaat uit een framework van processen en een library van best practices op het gebied van business informatiemanagement.

 

In het framework worden 7 procesclusters onderscheiden die hieronder nader worden omschreven.

 

 

 

In de praktijk zijn de volgende problemen maar al te vaak aan de orde:

- Er is geen inzicht in wat de applicaties kosten

- Het systeem doet (net) niet wat ervan verwacht wordt

- Gebruikers weten niet waar ze terecht kunnen met inhoudelijke vragen

- De gebruikers hebben geen tijd om te testen

- Gebruikers zijn ontevreden over het systeem en over de procedures

- IT begrijpt niet wat de business nodig heeft

- IT heeft geen tijd om de fouten uit de test aan te passen

- Het lukt maar niet om te komen tot een nieuwe, werkende versie van systeem X

 

Om dergelijke problemen op te lossen is BiSL, de Business information Services Library ontwikkeld.

Copyright © 2014 Maise. Alle rechten voorbehouden.
ASL.
Waarom BiSL
Wat is BiSL
De clusters van BiSL

Mensen kunnen zich individueel certificeren voor BiSL door het APMG examen BiSL Foundation af te leggen. Uitvoerend functioneel beheerders die nog verder gecertificeerd willen worden kunnen het EXIN-examen BIMP afleggen. Trainingsorganisaties kunnen door APMG worden geaccrediteerd voor het geven van BiSL Foundation trainingen.

 

Organisaties kunnen zich niet formeel certificeren voor BiSL. Een indruk van de volwassenheid van de organisatie kan worden gekregen door het uitvoeren van een BiSL-zelfevaluatie.

 

Het basisartikel over BiSL is hier te downloaden.

 

Er zijn enkele boeken verkrijgbaar over BiSL, zie onder andere de links.

Het bekendste, oorspronkelijke boek over BiSL is geschreven door Van der Pols, Donatz en Van Outvorst. Er zijn nog enkele andere boeken over BiSL verschenen. Deze gaan minder diep of minder nauwkeurig in op de BiSL theorie. Ze zijn over het algemeen wel beter leesbaar dan het oorspronkelijke BiSL-boek.

 

Een hele korte samenvatting van BiSL is te vinden op een “placemat” die hier te downloaden is.

 

Een wat langere samenvatting van BiSL  is hier te downloaden, met dank aan mede-auteur Mark Smalley.

 

Een Engelstalige Glossary (begrippenlijst) op het gebied van businessinformatiemanagement en  BiSL is hier te downloaden.

 

Voor workshops over BiSL: zie Diensten (Workshops Management Overview, Combi’s)

BiSL en certificering
Meer weten over BiSL