Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.
Machteld's Pluche.
ASL.
BiSL.
Copyright © 2019 Maise. Alle rechten voorbehouden.

ASL (Application Services Library) is een procesmodel / methode / volwassenheidsmodel dat gebruikt kan worden om het applicatiemanagement te professionaliseren.

Applicatiemanagement omvat:

- het dagelijks beheer van applicaties,

- correctief en adaptief onderhoud en vernieuwing van applicaties,

- de aansturing van deze activiteiten en

- de strategische activiteiten die nodig zijn om te besluiten over de toekomst van de applicatiemanagement- organisatie en de toekomst van de applicaties die de bedrijfsprocessen ondersteunen.

 

ASL model

Klik op de plaatjes om een grotere afbeelding te zien

Klik op het plaatje om een grotere afbeelding te zien

Klik op het plaatje om een grotere afbeelding te zien

ITIL v3
©Crown Copyright 2007. Reproduced under license from OGC ITIL ® is a Registered Community Trade Mark of the Office of Government Commerce and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office.
At present ITIL® is a registered trademark of AXELOS limited

ITIL biedt richtlijnen voor het inrichten van processen voor servicemanagement. Eigenlijk voor het inrichten van nieuwe IT-diensten: het begrip ‘service’ staat in ITIL centraal. Een dienst wordt opgebouwd uit dienstverlening rondom producten die door interne en externe partijen buiten het gebied van servicemanagement worden aangeleverd.

 

ITIL v3 2011 vertelt in 5 boeken dat je:

- moet nadenken over welke diensten je wilt aanbieden (Service Strategy)

- dan een nieuwe dienst moet ontwerpen (Service Design)

- vervolgens ervoor moet zorgen dat de nieuwe dienst in gebruik kan worden genomen (Service Transition)

- en dan de dienst goed moet uitvoeren (Service Operation)

Ten slotte is het belangrijk dat je regelmatig aandacht besteed aan het vernieuwen / verbeteren van je diensten (Continual Service Improvement).

 

De vijf boeken komen overeen met de vijf fasen in de levenscyclus van een dienst. ITIL 2011 kent dezelfde vijf boeken. Er zijn enkele verbeteringen in aangebracht ten opzichte van versie 3 ; er is bijvoorbeeld meer duidelijkheid over wat de ITIL-processen zijn.

 

De oude bekende ITIL Service Support en Service Delivery processen uit versie 2 zijn zo goed mogelijk verdeeld over de nieuwe boeken, maar enkele processen komen in meerdere boeken aan de orde omdat ze zowel tactische als operationele elementen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn Capacity Management en Availability Management.

 

Het aantal processen in ITIL is in de loop der jaren sterk uitgebreid, van 10 naar 26. Het is goed om te beseffen dat ITIL niet alleen processen gebruikt om servicemanagement te beschrijven. Aanvullend daarop tref je activiteiten, functies, principes enz. die het beeld completeren. Door alleen op de processen te focussen krijg je dus maar een gedeeltelijk beeld van ITIL.

 

Recent is ITIL4 gelanceerd. Over de relatie tussen BiSL Next en ITIL4 wordt mogelijk op termijn een whitepaper geschreven.

Meer over ASL en de vorige versie van BiSL op de subpagina’s (zie menu aan de linkerkant).

BiSL model

BiSL, Business Information Services Library, is (in tegenstelling tot ITIL en ASL) niet bedoeld voor IT-dienstverleners maar voor de vraagkant, de business, die behoefte heeft aan informatie en waarvoor de informatievoorziening moet worden geregeld. Net als ASL is BiSL een procesmodel / methode / volwassenheidsmodel, alleen dit model kan worden gebruikt voor het professionaliseren van het business-informatiemanagement (operationeel functioneel beheer plus informatiemanagement).

 

Het omvat:

- het definiëren welke informatie(voorziening) nodig is om de bedrijfsprocessen te kunnen uitvoeren en ondersteunen

- het definiëren van de eisen aan de informatievoorziening

- het accepteren van nieuwe of veranderde (geautomatiseerde) informatiesystemen

- het voorbereiden van een organisatie op het gebruik van de nieuwe informatievoorziening

- het ondersteunen van de gebruikersorganisatie

- het aansturen van deze activiteiten en van de IT dienstverleners

- de strategische activiteiten die nodig zijn om te beslissen over de toekomst van de informatievoorziening die nodig is om de bedrijfsprocressen optimaal te ondersteunen en die nodig zijn om te definiëren hoe het geheel wordt georganiseerd.

 

Als het business-informatiemanagement niet goed wordt georganiseerd dan zal een organisatie nooit de benodigde informatie effectief en efficiënt kunnen vergaren.

BiSL
ITIL
ASL-2-framework NL.jpg

ASL 1

 

 

 

          ASL 2

Veel organisaties worstelen met de keuze tussen verschillende modellen of weten de diverse modellen niet met elkaar te combineren. ASL, ITIL en CMMI-SVC zijn alle bestemd voor de IT-dienstverlener, de aanbodkant van de informatievoorziening. BiSL is voor de organisatie die IT- diensten nodig heeft, de vraagkant van de informatievoorziening, onderdeel van de businessorganisatie. De BiSL-processen zijn daarom nooit uitwisselbaar met de processen van de andere modellen. Ze werken er wel mee samen dus is het handig om te weten welke processen waarmee interfacen. Daarom is BiSL ook in dit overzicht opgenomen.

 

Dit is het enige complete overzicht van deze modellen dat tot op heden is verschenen. Voor meer informatie kunt u contact met me opnemen via de Contactpagina.

ASL
®
ASL, ITIL, CMMI-SVC en BiSL
BiSL Next

BiSL Next beschrijft het framework van de volgende generatie van de Business Information Services Library, BiSL®.

 

BiSL is in de afgelopen 13 jaar een zeer populair framework geworden binnen Nederland voor functioneel beheer en informatiemanagement, oftewel business-informatiemanagement (BIM). Om beter te kunnen blijven aansluiten op internationale ontwikkelingen, andere werkwijzen waaronder agile werken, andere manieren om IT te leveren (Cloud, Apps), en een groter belang van data is er een nieuwe versie van het model ontwikkeld. Ook één van de grote drijfveren was het versterken van de strategische onderdelen van BiSL zoals governance, strategie, architectuur en beleid. Door de grote afhankelijkheid van IT is BIM een vakgebied dat een plaats op de agenda van bestuur en directie verdient.

 

Het Engelse boek, dat als eerste BiSL Next beschreef (BiSL® Next: a framework for Business Information Management) en dat in 2017 verscheen, geeft met name inzicht in nut en noodzaak van een goed ingericht business-informatiemanagement en is vooral gericht op managers. Het boek “BiSL Next in uitvoering” besteedt meer aandacht aan welke activiteiten en producten van belang zijn binnen business-informatiemanagement en sluit daarmee meer aan op het oude BiSL-frameworkboek en het werkveld van de uitvoerende BIM-professional, zoals de functioneel beheerder.

 

BiSL Next beschrijft hoe een organisatie op een goede manier, dat wil zeggen vanaf bestuur tot aan werkvloer, kan sturen op informatie en technologie.

 

Het model bestaat uit twaalf basiselementen: vier domeinen, vier perspectieven en vier drivers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek “BiSL Next in uitvoering” beschrijft naast de belangrijkste onderwerpen, die ook in het Engelse boek zijn terug te vinden, ook de activiteiten en producten binnen het BIM-domein, bezien vanuit elk domein en elk perspectief.

 

Het gaat ook uitgebreid in op de rol van data in de informatievoorziening, het belang van datakwaliteit en de rol van BIM hierin. Voor de functioneel beheerder die te maken heeft met nieuwe werkwijzen en technologieën biedt het boek diverse tips.

 

De nieuwe versie van BiSL is in het kort beschreven in een nieuw whitepaper (december 2018) waarin ook wordt ingegaan op een aantal veel gestelde vragen en misverstanden over BiSL.  Hieronder volgt de samenvatting.

 

Samenvatting whitepaper BiSL® Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT

Elke organisatie heeft behoefte aan informatie. Informatie wordt steeds meer verkregen met behulp van IT. De mate waarin IT de business kan ondersteunen is cruciaal voor steeds meer organisaties.  Om de IT-diensten beter te beheersen en de aansluiting tussen business en IT te verbeteren zijn een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals:

- het opstellen van procesmodellen voor IT en business (zoals ITIL, ASL en BiSL);

- het geven van meer aandacht aan houding en communicatie;

- het meer iteratief werken.

 

De kloof is echter nog lang niet gedicht. Het vakgebied business-informatiemanagement (BIM) kan hier een goede bijdrage aan leveren. Het helpt een organisatie om meer waarde te realiseren uit investeringen in informatie en technologie door te beschrijven wat een organisatie moet doen om de informatievoorziening te krijgen die ze nodig hebben. Zowel in conventionele als in agile systeemontwikkelomgevingen. Daar waar IT ervoor zorgt dat informatie wordt opgeslagen, verwerkt en direct beschikbaar is, richt het effectief uitvoeren van BIM zich op het vermogen van een organisatie om daar op een goede manier op te sturen en gebruik van te maken.

 

BiSL geeft als enige framework in de hele wereld een zeer compleet  overzicht van wat aan de zijde van de organisatie (de ‘business’) moet worden gedaan voor het beschikken over een goede informatievoorziening, waarbij het boek ‘BiSL Next in uitvoering’ dit uitgebreider doet dan het Engelse basisboek . Een diepgang die voor de Nederlandse markt veel toegevoegde waarde heeft.

 

Samenvatting onderwerpen en activiteiten BiSL® Next

Elk domeinperspectief van BiSL Next omvat een viertal onderwerpen en een groot aantal activiteiten. Deze onderwerpen en de belangrijkste activiteiten zijn vastgelegd in een tweetal ‘placemats’, die via de links te downloaden zijn.

 

®