Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.

Week van de Inspiratie Belastingdienst

Eind september heeft de belastingdienst voor haar ICT-medewerkers een uitgebreid congres georganiseerd. Hieraan heb ik een bijdrage geleverd door middel van een workshop van een dagdeel, getiteld ‘Samenwerking ASL BiSL en ITIL voor starters’. De workshop werd met veel enthousiasme ontvangen.

De Belastingdienst is bovendien kennispartner geworden van de ASL BiSL Foundation.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - ook voor IV en IT belangrijk

Onlangs is een artikel verschenen van de hand van René Visser en mij over dit onderwerp in Informatie. Organisaties zijn steeds meer bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In het artikel gaan we in op de vraag welke bijdrage vanuit IT-organisaties aan het MVO-beleid van hun klantorganisatie kan worden geleverd. Dit doen we aan de hand van de draft van de ISO 26000 norm, getiteld Guidance on social responsibility, die naar verwachting in het najaar van 2010 in een definitieve versie beschikbaar komt.

 

ISO 38500, BiSL en ASL

In Informatie van mei 2010 is een artikel verschenen waarin aangegeven wordt waar de ISO 38500 norm voor Corporate Governance of Information Technology nou echt voor staat en wat de relatie is tussen deze norm en modellen als BiSL en ASL. Kunnen deze modellen mede invulling geven aan deze corporate governance? Eigenlijk valt dat best wel tegen, want de norm gaat over de verantwoordelijkheden en activiteiten van de Board of Directors, terwijl BiSL en ASL toch meer gericht zijn op het management. Evenwel kunnen de modellen dus wel worden gebruikt om invulling te geven aan de ondersteuning van de Board door het management.

 

ASL 2

Op 19 mei 2009 is de nieuwe versie van ASL verschenen: ASL 2. Belangrijke wijzigingen zijn het toevoegen van processen op sturend en richtinggevend niveau die gaan over de relatie met de toeleveranciers van de applicatiemanagementorganisatie. Hoe ik denk over ASL 2 is openbaar gemaakt in IT Beheer Magazine van juni. Uiteraard wordt ook op deze website aandacht besteed aan dit onderwerp. Voor de publicatie in IT Beheer Magazine, zie Publicaties.

 

EXIN heeft de afgelopen tijd ASL 2 Foundation examens ontwikkeld. Het examen is af te leggen vanaf 1 oktober 2009. Voor meer informatie: zie de EXIN site.

 

ASL 2 en ITIL® v3

ASL is veranderd ten opzichte van de vorige versie, onder andere doordat de procesnamen zijn veranderd. ITIL is qua processen ook nogal gewijzigd ten opzichte van ITIL v2. Hoog tijd dus om de nieuwe versies naast elkaar te zetten.

Een publicatie hierover is verschenen in het septembernummer 2009 van IT Beheer Magazine. Bij Modellen zetten we alvast wat conclusies op een rijtje. Het artikel is te downloaden bij Publicaties.

 

 

Workshops, trainingen en cursussen gereed

Een ieder is welkom om workshops, trainingen en cursussen aan te vragen op het gebied van ASL, BiSL, de samenhang daartussen en gecombineerd met de basispricipes van ITIL v2 of v3. Omdat de basisonderdelen nu op de plank liggen kunnen ze meestal op vrij korte termijn worden gegeven tegen zeer redelijke prijzen. Contract loopt over het algemeen via Corso Informatica bv. Zie ook  de pagina Diensten.

 

 

ASL en BiSL benchmarks - hoe volwassen zijn AM- en BIM-organisaties?

In het meinummer 2009 van IT Beheer Magazine verscheen een artikel van René Sieders en mij waarin een overzicht wordt gegeven van de resultaten van vele tientallen onderzoeken die zijn uitgevoerd met behulp van de ASL-zelfevaluatie en de BiSL-zelfevaluatie. Een van de algemene conclusies is dat de aanbodkant professioneler werkt dan de vraagkant. Op de pagina Publicaties is het artikel te downloaden.

ASL 1 naar ASL 2 - workshop

Via Maise en Fasept is nu een workshop te boeken waarin de belangrijkste veranderingen van ASL worden aangegeven op foundation niveau. De workshop is bestemd voor een ieder die basiskennis heeft van ASL 1 doordat een foundationcursus al is gevolgd. Duur: 4 uur.

Zie verder onder Diensten.

BIMA examen EXIN

EXIN heeft een nieuw examen voor operationeel functioneel beheer ontwikkeld, onder de naam BIMA. Het gaat dieper in op de dagelijkse activiteiten van een operationeel functioneel beheerder. In dit examen wordt BiSL-terminologie bekend verondersteld.

 

U  kunt dit examen afnemen bij EXIN. Het examen bestaat naast een multiple choice examen ook uit een aantal praktijkopdrachten. Het is daarom noodzakelijk dat kandidaten hun training volgen bij een daartoe door EXIN geaccrediteerd opleidingsinstituut.  Meer informatie daarover op de EXIN-site. Binnenkort wordt de naam veranderd van BIMA in BIMP.

9 december 2010 - Het 8e ASL BiSL Jaarcongres - FOCUS ON DEMAND

 

Het Focus on Demand congres (het jaarcongres van de ASL BiSL Foundation) is de laatste jaren uitgegroeid tot hét podium om kennis uit te wisselen rond de vraagkant van IT. Met vele honderden bezoekers en interessante lezingen was het dit jaar weer een heel succesvol congres.

 

Ook dit jaar waren de thema’s van het congres zo gekozen dat veel sectoren aan bod kwamen: hogere en lagere overheden, financiële wereld, industrie, non-profit, zwaailicht sector en MKB.

 

Sprekers waren onder andere Robert Stroud (ITSMF/Isaca/CA), Remko van der Pols (boekschrijver), Ron Meijer (Havendienst Rotterdam), Henri Huisman (politie) en Paul Redmond (universiteit van Liverpool).

 

De demand site van de informatievoorziening komt gelukkig steeds meer aan bod in de lezingen, hetgeen ook de opzet is. Alleen hebben een paar IT-leveranciers dat nog niet helemaal goed begrepen.

Copyright © 2011 Maise. Alle rechten voorbehouden.
Nieuwsarchief

BIMA wordt BIMP

Het door EXIN ontwikkelde examen BIMA (Business Information Management Advanced) is van naam veranderd. Het wordt BIMP (Business Information Management Professional). Het examen is ongewijzigd gebleven en gaat dieper in op de dagelijkse activiteiten van een operationeel functioneel beheerder. In dit examen wordt BiSL-terminologie bekend verondersteld. Zie ook ouder nieuws.

 

 

 

 

Examenvragen.info biedt hulp bij voorbereiding examens!

Maise is een van de kennispartners van examenvragen.info . Deze site biedt veel informatie voor mensen die examens willen afleggen in de bekende IT methoden ASL, BiSL, ITIL®, Prince2® en TMap®. Belangstellenden kunnen een e-learning account openen en dan onbeperkt on line oefenen met een groot aantal extra oefenvragen voor de Foundation examens.

 

De eerste reacties van gebruikers zijn heel enthousiast!  

 

Kijk voor meer informatie op www.examenvragen.info . Of ga rechtstreeks naar de ASL of BiSL pagina’s.