Home.
Nieuws.
Home.
Over mij.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Links.
Contact.
Links.
Over mij.
Contact.
Diensten.
Modellen.
Publicaties.
Sitemap.
Sitemap.
Nieuws.
Machteld's Pluche.

 

Machteld Meijer, Mark Smalley, Sharon Taylor and Candace Dunwoodie, ITIL® and BiSL®: Sound Guidance for business IT alignment from a business perspective, Aug 2013

Dit is een nieuwe versie van het whitepaper uit 2011. Het is aangepast aan BiSL second edition en ITIL 2011.  De vorige versies van de artikelen zijn tegen de 100.000 keer gedwonload.

Het artikel kan een goede bijdrage leveren in het verkrijgen van inzicht in de denkwereld van ITIL versus de denkwereld van BiSL en inzicht geven in wat wij, rare Nederlanders, verstaan onder business-informatiemanagement.

 

Machteld Meijer, ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu? IT Beheer, 2009, nr 7

In dit artikel een korte vergelijking tussen ASL 2 en ITILv3. Dit omdat er altijd veel vragen bij de geïnteresseerde gebruikers van de modellen leven over de bruikbaarheid van de modellen voor de verschillende beheerdomeinen en de relatie tussen de beheermodellen.

 

Machteld Meijer, De mogelijke rol van ITIL v3 bij het managen van de informatievoorziening, IT Beheer, 2008, nr 5

Er zijn mensen die beweren dat business informatiemanagement (functioneel beheer / IV-management) ingericht kan worden met behulp van ITIL. Zeker nu ITIL v3 op de markt is gekomen. Is dat waar? Is het daarvoor geschikt? Beter of minder goed dan BiSL?

 

Machteld Meijer, Mark Smalley en Sharon Taylor, ITIL V3 and ASL: Sound Guidance for Application Management and Application Development, jan. 2008 (in ENGLISH)

In ITIL v3 is vrij veel veranderd ten opichte van de voorgaande versies. Aspecten van applicatiemanagement komen in alle vijf kernboeken voor en de raakvlakken met ASL lijken nadrukkelijker aanwezig dan in de vorige versie. Toch zijn er op diverse gebieden verschillende opvattingen binnen ITIL en ASL over wat applicatiemanagement is en hoe dat wordt ingevuld. In dit artikel worden de voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen ITIL v3 en ASL belicht.

Voor een verkorte Nederlandstalige versie van dezelfde auteurs, klik HIER.

 

Machteld Meijer, Mark Zwaal en Sander Koppens, ASL en ITIL: samen sterk; IT Service Management best practices 2005

Veel bedrijven werken nog met ITIL v2. De hierin beschreven processen voor service management vormen overal ter wereld (deels) een basis voor procesverbetering van IT-dienstverleners. De overeenkomsten, verschillen en samenhang van ASL met deze versie van ITIL zijn in dit artikel verwoord.

 

Machteld Meijer en Hans Boer, De betekenis van ASL en ITIL AM voor applicatiebeheer, IT Service Management best practices 2004

In ITIL v2 is een van de boeken gewijd aan Application Management. Er kwamen uiteraard veel vragen over de positionering ten opzichte van ASL. In dit artikel wordt hier duidelijkheid over gegeven.

 

 

 

 

Op deze bladzijde staat een deel vermeld van mijn publicaties. Deze zijn, met uitzondering van het boek, als pdf te bekijken door links dubbel te klikken en te downloaden door rechts op de titels te klikken. Ik heb de afgelopen jaren nog veel meer gepubliceerd maar deze overige publicaties zijn verouderd, bevatten geen relevante additionele informatie of mogen niet geplaatst worden.

 

De publicaties gaan over de volgende onderwerpen:

- Relatie met ITIL

- Samenwerking tussen de drie beheerdomeinen

- ASL, BiSL en andere modellen

- Certificering en zelfevaluaties  

- Economisch beheer

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Some of my publications have been translated into English. They can be found here.

 

Machteld Meijer en Frances van Haagen, Serie van 9 artikelen over de koppelvlakken en de samenwerking tussen de drie IT-beheerdomeinen in IT Infra, van februari - november 2015

De artikelenserie uit 2007 (zie onder) is geactualiseerd. Er wordt meer aandacht gegeven aan agile onderhoud van informatiesystemen.  Ook wordt aandacht besteed aan enkele nieuwe onderwerpen zoals regie.

In negen artikelen geven we voor de belangrijkste samenwerkingsgebieden aan welke koppelvlakken (interfaces) er zijn tussen de beheerdomeinen business-informatiemanagement, applicatiemanagement en IT-infrastructuurmanagement. Dit wordt mede gedaan aan de hand van de frameworks BiSL, ASL en ITIL. Aandacht wordt besteed aan welke processen op elkaar aan moeten sluiten en hoe deze activiteiten verdeeld zouden kunnen worden over verschillende afdelingen of organisaties.

- Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen, IT Infra, 2015 nr 1 - nr 9

 

 

Machteld Meijer, BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel, IT Beheer Magazine, nr 3, 2008

Een reactie op een polemiek tussen Remko van der Pols en Bart Stofberg over de rol van BiSL en de wenselijkheid van een overkoepelend model voor ASL, BiSL en ITIL. Er wordt ook ingegaan op het belang van de samenwerking van de business en de drie beheerdomeinen.

 

Machteld Meijer en Frances van Haagen, Serie van 7 artikelen over de koppelvlakken en de samenwerking tussen de drie IT-beheerdomeinen in IT Beheer Magazine, van december 2006 - juli 2007

Organisaties hebben er belang bij om hun informatievoorziening op peil te houden. Daartoe moeten de IT-diensten goed aansluiten op de behoeften. Vandaar dat er steeds meer aandacht is voor het verbeteren van de IT-beheerprocessen, aan zowel de vraagkant als de aanbodkant van de IT. Hiervoor wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een drietal op elkaar aansluitende procesmodellen: ITIL, ASL en BiSL .

In deze modellen worden processen en activiteiten genoemd die plaats zouden moeten vinden binnen de drie bekende beheerdomeinen. Maar uiteraard is samenwerking tussen de drie domeinen onontbeerlijk. Bovendien hoeven deze beheerdomeinen niet altijd een op een te lopen met de beheerorganisaties; bepaalde applicatiemanagementactiviteiten worden ook wel eens door het rekencentrum of door de afdeling functioneel beheer uitgevoerd.

In de onderstaande zeven artikelen geven we voor vijf belangrijke samenwerkingsgebieden aan welke koppelvlakken (interfaces) er zijn tussen de modellen, welke processen op elkaar aan moeten sluiten en hoe deze activiteiten verdeeld zouden kunnen worden over verschillende afdelingen of organisaties.

 

- ICT-beheerdomeinen laten samenwerken, IT Beheer Magazine, 2006 nr 10

- Goede taakverdeling cruciaal bij afhandelen verstoringen, IT Beheer Magazine, 2007 nr 1

- Continue kwaliteit: samenwerken bij dagelijks beheer van applicaties, IT Beheer Magazine, 2007 nr 2

- Samenwerken bij wijzigingen op applicaties, IT BeheerMagazine, 2007 nr 3

- Samenwerken bij wijzigingen op applicaties (vervolg), IT Beheer Magazine, 2007 nr 4

- Samenwerken bij contractueel aansturen beheeractiviteiten, IT Beheer Magazine, 2007 nr 5

- Samenwerken bij ontwikkelen toekomststrategie, IT Beheer Magazine, 2007 nr 6

 

Machteld Meijer en Jolanda Meijers, Effectief IT-beheer: samenwerken waar nodig, zelfstandig opereren waar mogelijk, IT Beheer Jaarboek 2002

IT-beheer is te dynamisch, veelzijdig en complex om simpelweg ‘op één hoop te gooien’, oftewel om alle processen over alle organisatieonderdelen heen integraal in te richten. De auteurs zijn groot voorstander van het principe: samenwerken waar dat nodig is en zelfstandig opereren waar dat kan. Door het scheiden van de verschillende vormen van beheer én het goed laten aansluiten van de relevante processen tussen de beheervormen krijgt men een uitermate flexibele en stuurbare dienstverlening.

 

 

TOP
TOP
TOP
Alle publicaties zijn in pdf formaat
TOP

Machteld Meijer, Wim van ’t Einde, Joep Janssen, Annita Krol, ASL en CobiT, een mapping van twee frameworks, Informatie, 2013, 1 en IT-infra, 2013, 1  

Applicatiemanagementorganisaties moeten steeds vaker kunnen aantonen dat ze ‘in control’ zijn over hun informatieverwerkende activiteiten. Zij hanteren ASL als hulpmiddel, terwijl auditors vaak het CobiT-framework gebruiken. Wat zijn de verbanden tussen beide zienswijzen? In deze vergelijking wordt gebruik gemaakt van CobiT 4.1 en ASL 2.

 

Machteld Meijer en René Sieders, Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL® en BiSL®,  november 2012

In de praktijk werkend met de modellen ASL en BiSL kwamen de auteurs  verschillende misvattingen en misverstanden tegen. Deze worden tegen het licht gehouden. Tevens worden enkele veel gestelde vragen beantwoord.  Dit artikel bevat noodzakelijke basiskennis voor ASL- en BiSL-trainers . Ditzelfde artikel is gepubliceerd in het blad Informatie, juni 2013, onder de titel ASL en BiSL opgehelderd.

 

Machteld Meijer, ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu? IT Beheer, 2009, nr 7

In dit artikel een korte vergelijking tussen ASL 2 en ITILv3. Dit omdat er altijd veel vragen bij de geïnteresseerde gebruikers van de modellen leven over de bruikbaarheid

van de modellen voor de verschillende beheerdomeinen en de relatie tussen de beheermodellen.

 

Machteld Meijer en Mark Smalley, ISO/IEC 38500 - BiSL - ASL : een vergelijking, Informatie, mei 2010. - (for ENGLISH version click here)

In 2008 verscheen een nieuwe ISO norm, de ISO/IEC 38500:2008. Het is een norm voor de “Corporate Governance of Information Technology”. De norm positioneert zich zowel aan (vooral) de vraagkant als de aanbodkant van informatiediensten. Dit in tegenstelling tot normen als bijvoorbeeld ISO/IEC 20000-1:2005, NEN 3434:2007 en ISO/IEC 12207:2008, die alleen zijn gericht op interne en externe leveranciers van IT-diensten.

ISO 38500 geeft aan waar een directie aan moet denken en hoe zij moet acteren bij het sturen op de (geautomatiseerde) informatievoorziening. BiSL en ASL geven een uitgebreid overzicht van activiteiten die moeten worden uitgevoerd om tot een goede informatievoorziening te komen en deze in stand te houden, met een nadruk op de sturing daarop. ISO 38500 is dus bedoeld voor de directie en ASL en BiSL zijn veel meer bedoeld voor de managers (en de medewerkers). Ook is de scheiding in vraag en aanbod in ASL en BiSL helder aangegeven, terwijl dat in de norm niet zo is. Alle kunnen een grote rol spelen in het professionaliseren van de informatievoorziening, vanuit hun eigen doelstelling en kracht. Ze kunnen prima naast elkaar worden gebruikt. Dat zou elke organisatie dan ook eigenlijk moeten doen.

 

Machteld Meijer, ASL 2: het model is volwassener geworden”, IT Beheer Magazine, 2009, nr 5.

In dit artikel worden de opvallendste verschillen tussen ASL 1 en ASL 2 beschreven en becommentarieerd.

 

Machteld Meijer en Harry Meijer, Hoe verbeter ik mijn applicatiediensten?: Hoe ASL en CMMI hieraan kunnen bijdragen, IT Service Management best practices 2004

IT-managers en consultants maken in het applicatiedomein vaak gebruik van CMMI of ASL voor het inrichten en verbeteren van de processen. In welke situaties kunnen organisaties zich beter focussen op CMMI en wanneer juist op ASL? Op welke manier kunnen beide modellen zodanig worden gebruikt dat ze elkaar aanvullen? In dit artikel wordt een antwoord gegeven op bovenstaande vragen en worden de kracht, de overeenkomsten en de verschillen van beide modellen beschreven.

 

Machteld Meijer, ASL grote stap naar INK niveau III. Informatie, 2003, 10

In dit artikel wordt de relatie tussen Application Services Library en het INK-managementmodel uitgelegd toegepast op een applicatiebeheerorganisatie.

 

Machteld E.E. Meijer-Veldman, ASL en ISO 9001:2000, Informatie, 2003, 3

De ISO-9001:2000-norm draait om kwaliteit en procesmanagement en stelt eisen aan een kwaliteitsmanagement-systeem. ASL geeft aan hoe je de processen in een  applicatiebeheer-omgeving kunt inrichten. In het artikel wordt aangegeven in hoeverre een applicatiebeheer-organisatie voldoet aan de ISO 9001:2000 norm wanneer zij ASL heeft ingevoerd.

 

Machteld E.E. Meijer-Veldman, ASL en ISO 9001:2000, inclusief matrix

Dit is een uitgebreidere versie van het hierboven vermelde artikel. In het artikel wordt aangegeven in hoeverre een applicatiebeheer-organisatie voldoet aan de ISO 9001:2000 norm wanneer zij ASL heeft ingevoerd. Het artikel is voorzien van een uitgebreide matrix.

M. Meijer-Veldman en R. van der Pols, ASL, de volgende generatie applicatiebeheer, IT Beheer Jaarboek 2001

Het basisartikel over ASL waarin wordt uitgelegd wat ASL is, waarvoor het is bedoeld en hoe het is ontstaan.

Machteld Meijer en René Sieders, ASL en BiSL zelfevaluaties: een analyse, IT Beheer Magazine, 2009, Nr 4

In 2003 verscheen in het IT Beheer Jaarboek een artikel over de ervaringen die destijds waren opgedaan met de ASL-zelfevaluatie. Het  is één op één toepasbaar voor de BiSL-zelfevaluatie die in 2006 is uitgekomen. Inmiddels is er veel ervaring opgedaan met beide zelfevaluaties. In dit artikel worden de resultaten beschreven van een analyse van enkele tientallen ASL-zelfevaluaties en eveneens enkele tientallen BiSL-zelfevaluaties bij uiteenlopende organisaties.

 

Frances van Haagen, Lucille van der Hagen, Machteld Meijer en René Sieders, Certificering voor applicatiemanagement, IT Service Management best practices 2007

In opdracht van de ASL Foundation is een normenkader voor applicatiemanagement opgesteld, aan de hand waarvan applicatiebeheerorganisaties zich kunnen laten certificeren. Dit normenkader is later, mede door de auteurs, doorontwikkeld tot een NEN-norm. In dit artikel wordt toegelicht wat het normenkader inhoudt, hoe het wordt toegepast en hoe het zich verhoudt tot onder ander de NEN-ISO 20000-norm voor servicemanagement.

 

Frances van Haagen, Lucille van der Hagen en Machteld Meijer, ASL, een inspiratiebron voor kwaliteitsverbetering, IT Service Magazine, 2006, Nr 6

Tot 2006konden alleen individuen een ASL-certificaat behalen, door een examen af te leggen bij EXIN. Dit is veranderd, met de komst van de ASL Certificeringsnormen van de Stichting ASL Foundation. Applicatiemanagementteams kunnen zich tegen dit normenkader laten testen, om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een certificaat gebaseerd op ASL.

(NB: dit normenkader is eind 2007 vervangen door de norm voor applicatiemanagement NEN 3434.)

Machteld Meijer en Mark Smalley, Economisch beheer van ICT, Informatie, juni 2006

Het economisch belang van IT-beheer is groot, maar deze activiteit laat zich niet eenvoudig sturen. De auteurs gaan in op de middelen om kosten en baten te beïnvloeden.

 

Mark Smalley en Machteld Meijer, Beheerkosten en –baten in de greep: Economische aspecten van beheer van applicaties onder de loep, IT Beheer Jaarboek 2004

Uit rapporten en enquêtes onder IT-managers blijkt dat een derde van de IT-kosten wordt besteed aan het beheer van applicaties, en dat aandeel wordt alleen maar groter.

Niet verwonderlijk dat er groeiende aandacht is voor het economisch inrichten van dit beheer. Dit artikel beschrijft hoe men kosten en baten in dit domein positief kan beïnvloeden.

 

 

 

 

 

 

René Visser en Machteld Meijer, Maatschappelijk verantwoorde informatie-voorziening en IT: meer dan alleen maar groene IT, Informatie, maart 2010

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de laatste paar jaren steeds meer belangstelling gekregen. De aandacht hiervoor zal de komende jaren alleen maar groeien, mede door het ontstaan van wet- en regelgeving waar organisaties aan moeten voldoen. Hierdoor wordt ook de bijdrage die vanuit IT-organisaties kan worden geleverd aan het MVO-beleid van hun klantorganisaties belangrijker.

De norm ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, geeft door middel van de beschrijving van de kernprincipes en onderwerpen, praktische richtlijnen voor het invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In dit artikel is voor alle onderwerpen uit de norm aangegeven hoe IT de van haar gevraagde bijdrage kan leveren. Hiertoe zijn meer mogelijkheden dan alleen maar het verkleinen van het energiegebruik van de datacentra. Ook het beleid ten aanzien van offshoring, slim programmeren, klantgerichte en gemakkelijk uitbreidbare applicaties, efficiënte en effectieve gegevensopslag en voorkómen van onbedoeld gebruik van de applicaties is hierin belangrijk.

IT heeft uiteraard haar eigen verantwoordelijkheid in het maatschappelijk verantwoord opereren, anderzijds heeft de klantorganisatie een belangrijke rol in het aangeven aan welke eisen software, hardware en dienstverlening dienen te voldoen om aan te sluiten bij het MVO-beleid van de organisatie. Dus ook voor business informatiemanagement is MVO een grote uitdaging.

 

Publicaties
Relatie met ITIL
Samenwerking tussen de drie beheerdomeinen
ASL, BiSL en andere modellen
Certificering
Economisch beheer
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Copyright © 2013 Maise. Alle rechten voorbehouden.
TOP
TOP
Boeken

Yvette Backer en Machteld Meijer,  BiSL ® Next in uitvoering: Handboek voor uitvoerende business-informatiemanagementprofessionals, Van Haren Publishing, ASL BiSL Foundation, 2018

Dit is het eerste Nederlandstalige boek over BiSL Next, de nieuwe versie van BiSL. Het beschrijft het hele nieuwe model en geeft ook aan waar de activiteiten en producten van business-informatiemanagement binnen het model geplaatst kunnen worden.

Daarnaast gaat het in op datamanagement en op de gevolgen voor functioneel beheer (het uitvoerende deel van business-informatiemanagement) voor het werken volgens agile principes in plaats van watervalsgewijs ontwikkelen van nieuwe informatiesystemen.

 

 

BiSL Next

Machteld Meijer,  BiSL® Next helpt de kloof te dichten tussen business en IT, Whitepaper, Putten, 2018

In dit whitepaper valt te lezen:

- dat de kloof tussen de business en IT nog steeds moet worden geslecht;

- wat de rol kan zijn van BiSL in het slechten van de kloof;

- dat al dan niet agile werken geen invloed heeft op de waarde van een framework als BiSL;

- hoe het nieuwe BiSL Next is opgebouwd;

- wat de belangrijkste verschillen en overeenkomsten zijn tussen BiSL Next en het oude BiSL.

 

Aan het einde is een samenvatting opgenomen.